Dovada că nu doar România nu ascultă de Comisia Europeană: Un singur stat a pus în aplicare normele, iar CE a trimis AVERTISMENT

33

Comisia Europeană (CE) a luat, joi, decizii de constatare a neîndeplinirii obligațiilor cu privire la 27 de state membre, singura excepție fiind Danemarca, pentru a asigura punerea în aplicare corespunzătoare a normelor Uniunii Europene (UE) privind serviciile și calificările profesionale.

Astfel cum s-a subliniat în Comunicarea privind piața unică din noiembrie 2018, cetățenii și întreprinderile se pot bucura de multiplele beneficii ale pieței unice doar dacă normele care au fost convenite de comun acord funcționează efectiv pe teren.

 Mihaela Rădulescu a făcut-o praf pe Andreea Marin! Umilință maximă

„Astăzi, Comisia ia măsuri pentru a asigura respectarea normelor UE în domeniul serviciilor. Deși serviciile reprezintă două treimi din economia UE, o serie de obstacole împiedică în continuare sectorul serviciilor să își atingă întregul potențial în beneficiul consumatorilor, al persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă și al întreprinderilor și să genereze creștere economică în întreaga Europă”, au precizat, joi, reprezentanții CE, într-un comunicat de presă.

În total, Comisia a decis să trimită 31 de scrisori de punere în întârziere și o scrisoare suplimentară de punere în întârziere, în plus față de două avize motivate, abordând mai multe restricții în ceea ce privește sectorul serviciilor, astfel:

 ANAF ascultă de Liviu Dragnea! Lovitură pentru acești români

– scrisori de punere în întârziere către 27 de state membre (toate, cu excepția Danemarcei) pentru neconformitatea legislației și a practicii lor juridice cu normele UE privind recunoașterea calificărilor profesionale și accesul corespunzător la activități (încălcarea Directivei privind calificările profesionale);

– un aviz motivat adresat Ciprului și o scrisoare de punere în întârziere adresată Portugaliei cu privire la normele lor specifice privind accesul la activitățile inginerilor și arhitecților (încălcarea Directivei privind calificările profesionale);

 Dezastru pentru România! Ce se va întâmpla în următoarea perioadă

– o scrisoare suplimentară de punere în întârziere adresată Croației cu privire la restricțiile impuse avocaților pentru a furniza servicii multidisciplinare, restricțiile de publicitate și limitările dreptului de a practica (încălcarea Directivei UE privind serviciile și a Directivei 98/5/CE privind autorizarea avocaților și înființarea de firme de avocatură);

– două scrisori de punere în întârziere adresate Franței și Poloniei;

 Mihaela Rădulescu a făcut-o praf pe Andreea Marin! Umilință maximă

– un aviz motivat adresat Irlandei privind restricțiile aduse publicității cu privire la libera circulație a serviciilor, care încalcă normele UE (încălcarea prevederilor articolului 56 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, TFUE și a Directivei privind serviciile);

– o scrisoare de punere în întârziere adresată Belgiei cu privire la procedura de autorizare și cerințele generale pe care regiunea Bruxelles le aplică prestatorilor de servicii de cazare turistică (încălcarea Directivei privind serviciile).

 ANAF ascultă de Liviu Dragnea! Lovitură pentru acești români

„Toate statele membre au la dispoziție două luni pentru a răspunde argumentelor prezentate de Comisie; în caz contrar, Comisia poate decide să procedeze la următoarele etape ale procedurii de constatare a neîndeplinirii obligațiilor”, menționează comunicatului de presă.

Prin pachetul său lunar de decizii de constatare a neîndeplinirii obligațiilor, CE urmărește acționarea în justiție a statelor membre care nu și-au îndeplinit obligațiile ce le revin în temeiul legislației UE. Aceste decizii, care vizează diverse sectoare și domenii de politică ale UE, au scopul de a asigura aplicarea corespunzătoare a legislației UE, în beneficiul cetățenilor și al întreprinderilor.

 Dezastru pentru România! Ce se va întâmpla în următoarea perioadă

Principalele decizii adoptate de CE în mai, grupate pe domenii de politică, includ 60 de scrisori de notificare a întârzierii în îndeplinirea obligațiilor, 132 de avize motivate și nouă cazuri de trimitere în fața Curții de Justiție a UE.

Totodată, Comisia a decis să închidă 14 de cazuri în care diferendele cu statele membre în cauză au fost soluționate fără a fi necesară continuarea procedurii.

 Mihaela Rădulescu a făcut-o praf pe Andreea Marin! Umilință maximă .