Proorocul Naum, al cărui nume se tâlcuieşte: „odihnă” ori „mângâiere”, sau „minte” ori „pricepere”, era din seminţia lui Simeon.

A trăit cu 460 de ani înainte de Hristos. Mai târziu, după Proorocul Iona, a proorocit şi el de cetatea Ninivei şi a făcut minune în ea. A proorocit că cetatea va pieri de ape dulci şi de foc ieşit din pământ, şi aşa s-a şi întâmplat. Căci lacul din jurul cetăţii, umflat de cutremur, a acoperit-o cu ape; iar focul, venind din pustiu, a ars partea oraşului necuprinsă de ape. A murit în pace şi a fost îngropat în pământul lui.

 

span{width:460px !important;} iframe {margin: 0 !important;} .fb_edge_comment_widget { display: none !important; }

Loading...